Óvodai felvétel rendje

SOPRONI EGYETEM

LEWINSZKY ANNA GYAKORLÓ ÓVODA

ARANYKAPU TAGÓVODÁJA

9400 SOPRON FERENCZY J. U. 5.

OM:030282K E D V E S    S Z Ü L Ő K !A Soproni Egyetem, mint a  Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Aranykapu Tagóvodájának fenntartója a 2017/18. nevelési évre szóló óvodai felvételivel kapcsolatban az alábbiak szerint tájékoztatja Önöket.

1. 2017. szeptember 1-jétől óvodai nevelésre kötelezettek azok a gyermekek, akik 2017. augusztus 31. napjáig betöltik harmadik életévüket. Őket mindenképpen be kell íratni óvodába!

2. Jelentkezéssel óvodába tehát az a gyermek vehető fel, aki 2017. augusztus 31-ig betölti 3. életévét.


A jelentkezés ideje:

 • 2017. április 12. (szerda) 8-18 óráig,
 • 2017. április 13. (csütörtök) 8-18 óráig.


Kérem, jelentkezéskor vigyék magukkal: személyi igazolványukat, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és TAJ kártyáját, a szülő és a gyermek lakcímét igazoló iratot (hatósági bizonyítvány, hatósági igazolvány, lakcím igazolvány).

Amennyiben gyermekvédelmi kedvezményről, vagy a gyermek védelembe vételéről határozattal, illetve a gyermek fejlődéséről készült szakorvosi véleménnyel (vagy egyéb szakvéleménnyel) rendelkeznek, azt feltétlenül mutassák be a jelentkezéskor.

 

A felvétel rendje:

 1. Intézményünk nem körzetesített óvoda

 2. Az elbírálás szempontjai:

  • Betöltött három év

  • Ágy- és szobatisztaság

  • Életkorának megfelelő kommunikációs készség

 3. Egy csoportban német nemzetiségi nevelés folyik. Ide azokat a gyermekeket várjuk, akik a családban németül beszélnek, vagy ápolják a soproni nyelvi hagyományokat.

 4. Az óvoda gyógypedagógiai nevelésben résztvevő intézmény. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése a többi gyermekkel együtt, azonos csoportban, integrált formában történik.

 5. Fogadjuk azokat a gyermekeket aki:

 • Beszédfogyatékos/ akadályozott beszédfejlődésű

 • Enyhe fokban hallássérült – nagyot halló

 • A hallását műtéti úton helyreállított/létrehozott hallássérült

 • Ép értelmi képességekkel rendelkező autista, autisztikus

 • A megismerő funkciók vagy a viselkedés organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő (figyelem zavar, hiperaktivitás)

 • A megismerő funkciók vagy a viselkedés organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő

 1. Az óvodai felvételnél előnyben részesülnek:

 • az óvodánkba járt, avagy járó gyermekek testvérei

 • a Soproni  Egyetem, mint fenntartó, dolgozóinak gyermekei

 • az óvoda vonzáskörzetében dolgozó szülők gyermekei

 1. A beiratkozáskor lehet igényelni napközit.

 2. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt. A férőhelyet meghaladó jelentkezés esetén az óvodavezető által szervezett bizottság hoz határozatot.

 3. A döntésről az óvoda 2017. május 13-ig értesíti a szülőket

 4. Elutasító döntés ellen felűlbírálati kérelmet adhatnak be a szülők a határozat kézhezvétele után 15 napon belül. A fellebbezést Prof. Dr. Faragó Sándor rektor úrnak címezve az óvodavezetőnek nyújtsák be. A kérelmekről a SOE rektora, mint fenntartó dönt.

 5. A 2017/18-es nevelési évben a felvehető gyermekek száma: maximum 30 fő.

 6. Az újonnan felvett gyermekeket szeptember 1-től fogadja az óvoda.


Címünk:

SOE Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Aranykapu Tagóvodája
9400 Sopron, Ferenczy J.u.5.

Tel: 99/518-711, 0630/618-4992

 

 
Sopron, 2017. március 20. 

Prof. Dr. Faragó Sándor sk.  rektor